ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

0.00 

Σε πολλά αυτοκίνητα εκτός από την κλειδαριά ανάφλεξης υπάρχει και μια δεύτερη ηλεκτρονική κλειδαριά, η οποία κλειδώνει το τιμόνι και ξεκλειδώνει αυτόματα όταν πάρει εντολή από την κλειδαριά της μίζας ότι τοποθετήθηκε το σωστό κλειδί.

Πολύ συχνά παρουσιάζονται προβλήματα σε αυτές τις κλειδαριές με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να μην βάζει μπροστά μιας και είναι άμεσα συνδεδεμένες με το σύστημα ακινητοποίησης.

Στο κατάστημα μας διαθέτουμε εξοπλισμό για να επισκευάσουμε την παλιά ή να προγραμματίσουμε μία νέα κλειδαριά, με δυνατότητα ελέγχου ορθής λειτουργίας μέσα στο κατάστημα πριν τοποθετηθεί ξανά στο αυτοκίνητο.

In Stock