ΚΛΕΙΔΙΑ IMMOBILIZER

Ολοκληρωμένες Λύσεις Αντιγραφής και Προγραμματισμού Κλειδιών Immobilizer
​Keyless Entry & Smart Keys.

image-333670-149353-LOGOS_ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.w640.png

Στο κατάστημά μας αναλαμβάνουμε την αντιγραφή κλειδιών και την επισκευή κλειδαριών κάθε τύπου. Αποκωδικοποιούμε κλειδαριές και σας κόβουμε καινούριο κλειδί για το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι σας, αν έχετε χάσει όλα τα κλειδιά. Επισκευάζουμε τις πλακέτες από τηλεχειριστήρια αυτοκινήτων και αντικαθιστούμε τα πλαστικά τους με καινούρια. 
Πιο αναλυτικά, στο κατάστημά μας θα βρείτε: 
  • Αντιγραφή κλειδιών Immobilizer
  • Προγραμματισμός Immobilizer μέσω OBD αυτοκινήτου
  • Διάβασμα και προγραμματισμός αρχείων Immobilizer
  • Παρθενοποίηση (Virginization) εγκεφάλων
  • Προγραμματισμός έξυπνων κλειδιών (Keyless Proximity)
  • Προγραμματισμός Smart Keys
  • Διαγραφή χαμένων κλειδιών και επαναπρογραμματισμός
  • Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων κλειδιών
  • Επισκευή κλειδιών και τηλεχειριστηρίων

image-333669-stefanos.w640.jpg